اهمییت و نقش والدین در تربیت فرزندان

۳۵. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۴، ص۳۵۸. ۷. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۲، ص۴۱۷. حضور در کنسرت ها، بازی ها و سایر رویدادها با نوجوان شما ارتباط محبت آمیزی را ایجاد می کند و به شما امکان می دهد از راه های مهم درباره کودک و دوستانش بیشتر بدانید. نکتهای که در تــربیت کودک در سن 2 تا 3 سالگی وجود دارد این است که به طور قابل ملاحظهای رفتارهای لجوجانه و بهانه گیری در کودک مشاهده میشود. خانواده های ما باید هوشیارتر عمل نمایند تا رسانه های بیگانه نتوانند آسیب و خدشه ای بر نهاد خانواده وارد نمایند. بسیاری از پاسخهای غیرمعمول مادران فاقد شوهر نشان می دهد که آنان می ترسند کودکانشان از نظر جسمانی آسیب ببینند یا وقتی بزرگتر شدند نتوانند آنها را کنترل کنند. قبل از اینکه در مقابل فرزند خود داد بزنید یا عصبانی شوید، به این نکته فکر کنید: آیا دوست دارید وقتی کودک شما عصبانی شد، اینطور با دیگران برخورد کند؟ هر هفته،« یک شب» را به کودکان خود اختصاص داده و به آنها اجازه دهید در تصمیمگیری های شما مشارکت داشته باشند. شاید بیشتر از آنکه به تشویق کودک خود توجه کردهاید، او را تحقیر و تنبیه کردهاید.

تشویق کودک پس از اتمام وظایف و تکالیفش ( هرچقدر هم کار کودک کوچک باشد) باعث افزایش عزت نفس در کودک میشود؛ فرصت دادن به کودک برای انجام کارها بهصورت مستقل باعث میشود، کودک احساس توانمندی و قدرت بیشتری کند. هرروز، به دنبال بهانهای برای تشویق کودک خود باشید. باز تاب عشق و علاقۀ خانوادگی را به صورت کار و کمک به دیگران نشان می دهند برعکس خانوادۀ از هم پاشیده و زندگی در محیط های آلوده اساس کجروی ها، در کودکی را پایه گذاری می نماید و این امر در نوجوانی با شدّت و حدّت ظاهر می شود. که همۀ این ها می تواند سوژه های یک دعوای تمام عیار در خانه هایی باشد که در آن «چراغ گفتگو» خاموش و «چماق بگو و مگو» فعال است در حالی که پدر می تواند با مهربانی ای که نثار مادر می کند (همان ، 1389: 25-24) محیط سرشار از آرامش، مهر و محبت و اعتماد فراهم کند. فراهم نمودن امکانات ورزشی برای مددجویان نیز در راستای این امر بوده تا از اوقات فراغت خویش به بهترین نحو ممکن و از گذر فعالیتهای سالم ورزشی، استفاده نمایند. تا سالها شرایط سنی حضانت فرزندان به این شکل بود که فرزند پسر تا ۲ سال و فرزند دختر تا ۷ سال حضانتشان با مادر بود و پس از آن با پدر.

در مقابل، رفتار دستوری با کودک یا مقایسه فرزند خود با کودکی دیگر، اگر به شیوهای تحقیر آمیز صورت پذیرد، باعث احساس بیارزش بودن در کودک میشود. این نکات به شما کمک میکند در مقام پدر یا مادر، احساس رضایت بیشتری نسبت به رفتار بچه های خود داشته باشید. کودکان مقلدان بزرگی هستند و از تماشای رفتار والدین چیزهای زیادی یاد می گیرند اگر به دیگران احترام بگذارید فرزندانتان همین کار را خواهد کرد از سوی دیگر اگر در هنگام عصبانیت داد و بیداد کنید کودکان شما همین رفتار را نشان خواهند داد بنابراین باید مراقبت فرزندپروری خودکار باشید و بر روی آن تمرکز کنید (همان، 23) از این رو والدین اولین و مؤثرترین الگوهای تربیتی کودک هستند. بسیاری از متخصصان در حوزه روانشناسی و مشاوره کودک اختصاص زمان معینی برای توجه به کودک را برای رشد و تربیت فرزندان بسیار مؤثر میدانند. وقت گذاشتن برای كودك، توسط والدینی كه در بیرون از خانه شاغل هستند كار سختی است؛ اینجاست كه زمانهای مشترك مانند زمان صرف غذا و روزهای تعطیل اهمیت پیدا میكند. اغلب، بهسختی موقعیتی پیش میآید که پدر و مادر در کنار فرزندان خود به صرف غذا بپردازند. شکی نیست که مدرسه در رابطه با تربیت به ویژه تربیت جنسی نقش مکمل دارد.

در این باره بد نیست این را نیز در نظر داشته باشید که نفقه طفل شامل هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و هزینههای ضروری مانند هزینه درمان میشود. کاری که شاید کمترین آمادگی برای انجام آن را داشته باشید. البته از مقایسه بپرهیزید و سعی نکنید الگویی دقیقاً مانند آنها داشته باشید. دنیای احتمالات را برای آنها می گشایند هیچ شکی نداشته باشیم که داستان هایی که در کودکی از والدین خود می شنویم برای سال های بعدی ما تأثیرگذار خواهد بود. و از خیلی ها می شنویم که پیچیدگی و آلودگی دنیای مدرن را بهانه می کنند، برای توجیه ناآگاهی شان از چیزهایی که باید به فرزندان شان بیاموزند. پدر و مادر ها آیا نسبت به تربیت فرزندان خویش وظیفه و مسؤولیت شرعی دارند؟ کودکان با مشاهده رفتار پدر و مادر خود یاد میگیرند، چطور باید رفتار کنند. آیا تاکنون به این فکر کردهاید، چند بار به رفتار کودک خود واکنش تند نشان دادهاید؟ به همین ترتیب، پدر و مادر میتوانند فضای خانه را طوری طراحی و اداره کنند که فرزندان، خود به خود نسبت به یادگیری قرآن علاقهمند شوند و با الگوبرداری از رفتار والدین، آداب اسلامی را یاد بگیرند. تاکه او دوای و همکاران،1388: 97) یکی از پیامدهای صنعتی شدن جوامع و پیشرفت های علوم و تکنولوژی، انتقال بسیاری از نقش های خانواده به نهادهای دیگر اجتماعی از جمله در زمینۀ تعلیم و تربیت کودکان است.

دیدگاهتان را بنویسید