تعمیرگاه خوردرو یونس مکانیک + نکات طلایی خودرو

تميرگاه مکانيکی طهران غلظتشان بيشتر و بيشتر میگردد. به خصوص اینکه روغنها، ذرات فلزی یا این که برادههای آه

توسط مدیر سایت در 5 تیر 1402


تميرگاه مکانيکی طهران

غلظتشان بيشتر و بيشتر میگردد. به خصوص اینکه روغنها، ذرات فلزی یا این که برادههای آهنی یا این که هر ناخالصی
باطن اجزای موتور را yunusmechanic.ir به خودشان جذب میکنند و همين زمینه، در ارتقاء غلظت آن‌ها، تاثير مستقيم داراست.
روغن موتوری که وضعیت استانداردش را از دست می‌دهد، خیر برای خنکسازی مطلوب میباشد و خیر می‌تواند
روانسازی قطعات را به خیر ایفا دهد. این شرایط، چيزی شبيه رگهای گرفته در تن بشر میباشد. همانگونه
که رگهای گرفته، فشار متعددی به قلب میآورند، روغن موتور نامناسب هم فشار متعددی به گروه پيشرانه
خودرو طهران وارد میکند؛ فشاری که ممکن میباشد سبب ساز ارتقاء دمای قطعات، ارتقا اصطکاک قطعات و نهایتا
از شغل افتادن موتور طهران، ختم گردد. تکنولوژی ایجاد کرد موتور طهران، طرز رانندگی با خودرو طهران و حتی
نوع روغن موتور آیتم استعمال، در تعيين فرصت مطلوب بده بستان روغن موتور طهران، بسيار اصلی و حياتی میباشد
طوری که به عنوان مثال بعضی خودروسازان، هر 5000 کيلومتر را هم اندازه هر 6 ماه درنظر میگيرند البته بعضی دیگر هم
می باشند که معتقدند بایستی در هر 12 هزار کيلومتر یا این که هر 1 سال، برای بده بستان روغن موتور، مبادرت کنيد.همان گونه
که گفتيم، تکنولوژی تشکیل داد موتور طهران نيز در تعيين مجال مطلوب ردوبدل روغن موتور kohdd، . اساسی میباشد
برای مثال موتورهایی که از سيستم توربوشارژ به کارگیری میکنند، ممکن میباشد زودتر از مابقی موتورهای تنفس
طبيعی، نياز به ردوبدل روغن موتور داشته باشند. حتی نوع سوخت هم می‌تواند در تعيين مجال ردوبدل روغن
موتور طهران اثرگذار باشد. به عنوان مثال موتورهای دیزلی، معمولا در دوران بيشتری (نسبت به موتورهای بنزینی) به
.بده بستان روغن موتور نياز دارا هستند
بده بستان روغن گيربکس طهران بوسیله تعميرگاه مکانيکی : ردوبدل روغن گيربکس اتوماتيک طهران
خویش را دور از شوخی بگيرید تا به تعمير گيربکس اتوماتيک مبتلا نشوید. ما در تعميرگاه مکانيکی با سال ها تجارب به
شکل تخصصی همه سرویس ها گيربکس اتوماتيک مثلا ردوبدل روغن گيربکس اتوماتيک را سرویس شما
ارائه می دهيم. نکته ای که درین خصوص می بایست اعتنا کنيد اینه که شاید در ظواهر ردوبدل روغن اتوماتيک امری
بی آلایش باشد و هر جایی بتوان آن را ردوبدل کرد ولی به طبع اینطور نيست و در خيلی از مورد ها یک بده بستان روغن
معمولی موجب به وجود داخل شدن آسيب و تقه در گيربکس ميشود و بسيار این چنين مفاد به ما مراجعه کردند که
روغن گيربکس اتوماتيک خودروشون رو هرجایی ردوبدل کردند و آن گاه مبتلا ایراد شدند. پس به طبع پیش از
مراجعه یه خرده تحقيق کنيد بعد از آن مبادرت کنيد تا در گیر مخارج بی حدو حساب تعميرات گيربکس نشوید و با خيال سهل و آسان
رانندگی کنيد. تعميرگاه مکانيکی. اسم دیگر روغن گيربکس، واسکازین میباشد. واسکازین کلمه ای روسی میباشد و
چنانچه آن را مضمون‌ کنيم به مساوی روغن باکس دنده می رسيم. روغن کاری برای قسمت های متحرک خودرو یا این که هر
وسيله ی مکانيکی دیگر مورد نیاز و ضروری میباشد، زیرا در شکل نداشتن روغن، قابلیت و امکان اینکه قسمت های متحرک به
طور جاری و شل به جنبش درآیند و کارشان را بهتر جاری ساختن بدهند، حدودا نا ممکن میگردد.روغن های حياتی
خودروها به صورت معمول دو کوشش اساسی را اعمال میدهند: روغن کاری و تميز کردن. زمانی که روغن در
قطعات گردش می نماید ، خاک و خاشاک های فلزی را که می‌تواند در حین فرصت عده گردد تميز می نماید. در صورتی‌که
خوش شانس باشيد ، این آشغال ها در ته محیط می نشيند و در سيستم گردش نمی نماید. به همين دليل
میباشد در بده بستان روغن بایستی مطلقا فيلتر عوض یا این که به خیر و خوبی شسته گردد.جعبهدندهها به دو دسته دستی و اتوماتيک
تقسيمبندی می شوند. درین بين جعبهدندههای دستی حساسيت کمتری به نوع روغن علامت می دهند و
معمولا مجاز هستيم واسکازین آن ها را طی دورههای طولانیتری در قياس با گيربکسهای اتوماتيک ردوبدل
کنيم. باطری سازی طهران، تعميرگاه مکانيکی : باطریسازی از نگاه دانش بهداشت حرفه‌ای به عمليات
ردوبدل و تعمير باطری خودرو اطلاق میشود. در شرایطی‌که که خيلی از اشخاص در صدر که‌این اصطلاح را می بينند
تصورميکنند که‌این لغت به معنای ایجاد کرد و توليد باطری ماشين می بایست باشد.یک باطری ماشين از دو فلز غير هم
مال و یک محلول الکتروليت تشکيل گردیده‌است الکتروليت گزینه به کارگیری در باطری اتومبيل، محلول آب و اسيد
سولفوریک و دو فلز غير هم مال آن سرب و پراكسيدسرب است. باتری طهران و دینام طهران ،
تعميرگاه مکانيکی باتری منبع برقرسانی در خودرو به حساب میآید و همه برق آیتم نياز خودرو از آن
تعميرگاه مکانيکی : باتری منبع برقرسانی در خودرو به حساب میآید و کلیه برق آیتم نياز خودرو از آن
تأمين می شود. البته مگر باتری خودرو تک تک نمی‌شود ؟ دینام وظيفه مالامال نگه داشتن باتری را برعهده دارااست و فعالیت آن
مثل شناورها در کولرهای آبی‌رنگ میباشد. انژکتور طهران : شغل انژکتور مانند کاربراتور میباشد و وظيفه ترکيب سوخت و
هوا و تزریق آن به موتور را بر عهده داراست ، با این تفاوت که‌این عمل را بسيار دقيق خیس از کاربراتور جاری ساختن می‌دهد
.کویل طهران : کویل وظيفه تقویت ولتاژ برق باتری را برعهده دارااست. جریان مستقيم ساخت گردیده بوسیله باتری
١٢ ولت میباشد و ولتاژ گزینه نياز برای ساخت‌و‌ساز جرقه بين ٢ الکترود شمع خودرو نزدیک به ٧٠٠٠ ولت . این ارتقاء و
تقویت ولتاژ به وسیله کویل ایفا می شود .وایر شمع طهران : جریان الکتریسيته می بایست به شمعها رسد تا جرقه
ساخت گردد و این شغل بوسیله وایر شمع و لایه عایق آن اجرا میگردد . کامپيوتر خودرو طهران : در خودروهای
انژکتوری برای تنظيم و در اختیار گرفتن مقدار سوخت مصرفی از کامپيوتر مصرف شده میباشد . از سایر کاربردهای
. کامپيوتر میتوان به افزایشدهنده امنيت و تجهیزات رفاهی خودرو و اما عيبیاب پيشرفته اشاره نمود
تعميرگاه گيربکس اتوماتيک طهران ، تعميرگاه تعمير گيربکس اتوماتيک طهران،تعميرگاه مکانيکی : از
ماشين خویش به خیر نگهداری کنيد به این دلیل‌که ماشين شما نيز از شما نگهداری می نماید. متاسفانه فهميدن اینکه
کدام یک از تعميرگاه های گيربکس اتوماتيک علم و تجربیات گزینه نياز جهت تعمير گيربکس اتوماتيک
طهران شمارا دارا هستند شغل بسيار دشواری میباشد. نکته ای که شما می بایست به آن اعتنا کنيد این میباشد که تعمير
گيربکس اتوماتيک طهران کاری تخصصی بوده و سپردن آن به مکانيک معمولی عملی خطا ست به این دلیل‌که در
بسياری از مورد ها سبب ميشود شما دوبار برای تعميرات گيربکس طهران خویش هزینه کنيد و مجددا آن را به
پيش دارای تخصص ببرید. نکته مهم دیگر این میباشد که فرق متعددی بين تعميرکار طهران گيربکس اتوماتيک و
ردوبدل فعالیت گيربکس اتوماتيک طهران میباشد و بسياری از قطعات آن قابل تعمير بوده که متاسفانه بسياری از
دوستان به انگیزه نداشتن تجربیات و تخصص کافی آن را بده بستان ميکنن. نکته ای دیگر برای دارندگان خودرو های
چينی ، گيربکس اتوماتيک خودرو های چينی پاره ای تخصصی بوده لطفا هرجایی آنها را تعمير نکنيد. ما در
تعميرگاه مکانيکی با ده سال ها تجارب و تخصص در سرویس شما دوستان هستيم تا خودروی شمارا با کمترین
هزینه و شایسته ترین کيفيت همچون روز اولیه تحویل دهيم. تعمير گيربکس اتوماتيک طهران تخصص ماست .نکته
انتها این که تمامی تعميرگاه ها موازی نيستند. برای شایسته ترین سرویس ها و بالاترین کيفيت شغل ، مقداری وقت بگذارید و در
آیتم مورد های مجاورت خویش تحقيق کنيد.گيربکس یا این که باکس دنده در دو نوع دستی و اتوماتيک ساخته می گردد.
گيربکس های دستی نخستين سيستم باکس دنده پیاده سازی گردیده در صنعت خودروسازی دنيا بودند. البته پیاده سازی
و مهندسی داخلی گيربکس های اتوماتيک یه خرده پيچيده خیس از گيربکس های دستی میباشد. لذا تعمير گيربکس
اتوماتيک نيز به مراتب دشوارتر بوده و نياز به مهارت و علم بالایی دارااست. تعميرگاه گيربکس اتوماتيک
طهران، یکی تعميرگاه های تخصصی گيربکس طهران در طهران میباشد که با بيش از 15 سال سوابق کاری
براق در سرویس مشتریان عزیز ميباشد. تعميرات گيربکس اتوماتيک طهران یکی‌از شغل های بسياری
تخصصی در مکانيک خودرو طهران میباشد که نياز به تجربیات و علم بالایی داراست. تعميرکاران گيربکس طهران
ما با گذراندن زمان های تخصصی در درون و آن سوی مرز از علم و مهارت بالایی در تعمير گونه های گيربکس
اتوماتيک طهران به عنوان مثال گيربکس های AT، AMT،CVT،DCT،AL4،ZF و … برخوردارند. گيربکس های اتوماتيک
نسبت به گيربکس های دستی از ساختار پيچيده تری برخوردارند و از این رو نياز به نگهداری و حساسيت
بيشتری دارا‌هستند. خدمت زمان ای گيربکس اتوماتيک طهران : ردوبدل روغن، فيلتر و خدمت عصر ای
گيربکس اتوماتيک در طی معين و مشخص و معلوم، رانندگی اصولی و دانایی نسبی از کارایی گيربکس، نقش مهمی
.در ارتقاء ارتفاع قدمت قطعات گيربکس طهران دارااست
تعميرگاه مکانيکی طهران
تعميرگاه مکانيکی طهران

تعمير کولر گازی خودرو . طهران ، تعميرگاه مکانيکی ، شارژ گاز کولر گازی طهران : کلاً، کولر گازی تمامی
اتومبيلها به نحوه یکسانی فعالیت میکنند. تک تک سيستمها با یک گاز فشار بالا به اسم گاز خنک کننده شغل
میکنند. سيستم تهویه مطبوع از قطعات تحت ساخته شده میباشد: کمپرسور طهران: مبرد را به طور مایع
فشرده میکند، بدین ترتیب مبرد از روش یک لوله به کندانسور پیوند می خورد.کندانسور طهران : گرمای گاز
خنک کننده را از بين می‌برد و آن را در امتداد روزنه انبساط یا این که لوله ترک هدایت میکند.شير انبساط یا این که لوله
دریچه طهران: گاز خنک کننده را به موقعیت گازی اساسی خویش برمیگرداند و به گيرنده یا این که کم آب کن یا این که باتری منتقل
میکند.گيرنده یا این که کم آب کن یا این که باتری طهران : رطوبت مبرد را از بين برده و به اواپراتور منتقل میکند.اواپراتور
طهران : گرما را از هوای عبور داده گردیده از هسته آن بيرون می کشد و آن را به درون مبرد منتقل میکند و در
نتيجه هوای سرد از اواپراتور جریان می‌یابد.فراموش نکنيد شارژ گاز اسپلیت ماشين درمانی موقت برای نقص‌
احتمالی بزرگتراست. در صورتی سيستم اسپلیت خودروی شما حقیقتا نياز به شارژ گاز داراست، این به آن معنی میباشد که
سيستم تهویه مطبوع شما نشت کرده و می بایست به یک مکانيک دارای اعتبار مراجعه کنيد تا انگیزه آن رسیدگی و بعد از آن
اسپلیت خودرو تعمير خواهد شد. گاز اسپلیت خودرو در سيستمی که هوا در آن جریان ندارد تبخير نمی‌شود، به این ترتیب به طبع
) هوا به درون آن نشت نموده است. گازی که برای شارژ کولر گازی به شغل می رود چيست؟ گاز آر ١٣۴ ای
(R134a گازی بیخطر با خاصيت جذب و جابجایی سریع گرما میباشد که در شارژ اسپلیت خودرو به شغل می رود. این گاز
غيرقابل اشتعال و غيرسمی میباشد و پایداری شيميایی و حرارتی قابل قبولی در جوار سوزوسرما از خویش آرم
می دهد. همچنين این گاز هيچ سیرتکامل واکنشی نسبت به لایه ازن ندارد، البته مانند نسلهای پیشین خویش
درصورت آزاد شدن در هوا منجر گرمایش زمين می شود که اما ميزان آن بسيار کمتر از گازهای پيشين خویش
میباشد. اولين گازی که برای اسپلیت خودرو به کار گیری شد R بود که صرفا در گونه های محدودی از خودروها به عمل گرفته 11
شد و به همين جهت نتوانست کلیه گير خواهد شد.شارژ گاز اسپلیت طهران
تعميرگاه مکانيکی طهران
طهران ،تعميرگاه مکانيکی ،تعمير موتور طهران ،مکانيکی طهران ،تعميرگاه طهران ،تعميرگاه تخصصی طهران
تنطيم موتور طهران ،تعمير ، abs طهران ،ردوبدل روغن طهران ،خدمت عصر ای طهران ،باطری سازی
طهران تعمير گيربکس طهران ،تعمير گيربکس اتوماتيک ،تعمير اسپلیت طهران ،بده بستان روغن گيربکس طهران ،بده بستان
تعمير تعميرگاه مکانيکی طهران روغنی طهران ،ميزان امر طهران ،ردوبدل لنت طهران
شایسته ترین تعميرگاه طهران تعمير و بده بستان کاتاليزور طهران شایسته ترین مکانيکی طهران پمپ بنزین طهران
تعميرگاه مکانيکی طهران
تعميرگاه مکانيکی طهران
محدوده سرویس ها
سراسر طهران
محدوده سرویس ها شهر:
طهران ، حومه طهران و کرج
محدوده سرویس ها طهران
طهران
تلفن دفتر کار مرکزی:
منشور کاری و اخلاقی:
قيمت و نرخ هزینه سرویس ها طبق تعرفه اتحادیه
قيمت مطلوب و ارزان ، سریع دقيق مطمئن ، هميشه در دسترس و آنلاین ،ارائه سرویس ها فارغ از گرفتاری، مشورت
مجانی ، تکنسين های خوش خلق
ما هميشه ، کلیه جا ، با شما هستيم ، سرویس ها ما منحصر محله شماست.، با ما تماس بگيرید چون مشورت
مجانی ميباشد. تبليغات ما \"همت برای ارائه شایسته ترین ها\" برای شماست.
نشانی ورقه : تعميرگاه-مکانيکی-طهران
تعميرگاه مکانيکی طهران : سوالهای متداول
سوال های متداول که ممکنه در حين تعمير طهران برای شما پيش
بياید:
سوال ها متداول
مهم ترین نکته در طول تعمير طهران چيست؟
تهيه و تامين قطعات فابریک و اساسی ميباشد.
آیا نوع روغن برای طهران اساسی میباشد.
آری پيشنهاد ميشود که توصيه کارگاه تولید کننده رعایت خواهد شد.
آیا خدمت عصر ای طهران واجب میباشد؟
آری پيشنهاد ميشود بصورت منظم خدمت عصر ای صورت بپذیرد.
آیا قطعات اساسی طهران در بازار جان دار ميباشد؟
آری.
قطعات تعویضی طهران بوسیله چه کسی خریداری خواهد شد؟
پيشنهاد ميشود که قطعات به وسیله خویش شما تهيه گردد.
آیا خدمت عصر ای طهران و خدمت و بازدید پیش از سفر اجرا ميشود
آری.
 

آخرین مطالب